ข่าวประชาสัมพันธ์

▶️ ประกาศกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 เรื่อง การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >>> รายละเอียดเพิ่มเติม
▶️ ปฏิทินการแข่งขันอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >> รายละเอียดเพิ่มเติม
▶️ ใบสมัครสอบแข่งขันอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับเขตตรวจราชการที่ 12 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >> ดาวน์โหลด
▶️ ประกาศสอบแข่งขัน รอบที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 12 "ร้อยแก่นสารสินธุ์" >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม